Kulturstipendie 2022

Bokpärlans första stipendiater utsedda!

Antikvariatet Bokpärlan i Alvesta har efter årsmötesbeslut bestämt att från och med 2022 dela ut kulturstipendier till barn och ungdomar, som bor inom kommunens gränser, som en uppmuntran att fortsätta utveckla den kulturaktivitet de valt. Det kan handla om musik, dans, skriva, måla eller annat kulturellt uttryck.

Det här premiäråret fick vi glädjande nog in 20 ansökningar i två klasser:
barn upp till och med 12 år, och ungdomar från 13-20 år.
Juryn, tillika styrelsen för Bokpärlan, har efter noggrann genomgång av ansökningarna,
beslutat att tilldela fyra personer varsitt stipendium om 2 000 kronor. Pengarna kan gå till exempelvis att betala kursavgifter, köpa instrument eller annat musiktillbehör, införskaffa utrustning för bildkonst, mm.

De fyra stipendiaterna är:
Anna Bertilsson, 16 år, Moheda, som spelar elbas.
Teodor Aroner, 12 år, Alvesta, som spelar trummor.
Nellie Hellsten, 15 år, Alvesta, som utövar dans i olika former.
Valle Axelsson, 10 år, Vislanda, som spelar trumpet.

Vid ett medlemsmöte hos Bokpärlan den 5 oktober kommer vi att överlämna en symbolisk check på 2 000 kronor till var och en av dessa fyra stipendiater. Vid mötet kommer också utterexperten Börje Gunnevik från Vetlanda att hålla föredrag med bilder om Smålands landskapsdjur.

Bokpärlan drivs sedan många år utan vinstkrav på andra våningen i Alvesta stationshus
(innanför utställningshallen) av en ideell förening. Syftet är att böcker ska kunna återanvändas hellre än slängas. Vänliga människor skänker böcker till oss, och vi återförsäljer dem till en billig peng (10 eller 20 kr). Av behållningen kan vi från och med i år dela ut kulturstipendier.

Bokpärlans styrelse gm
Robert Owen, ordförande

Annons