Om oss

bokpärlanOM Antikvariatet Bokpärlan
Antikvariatet Bokpärlan Ideell Förening bildades 1 januari 2010.
Bokpärlan finns i Alvesta Järnvägsstation tillsammans med Utställningshallen.
Antikvariatet har funnits i 10 år dessförinnan i RSMH Alvesta regi.

Styrelse 2022

Ordförande Robert Owen
Sekreterare Benny Ask
Kassör Karin Åström
Styrelseledamöter Kerstin Karlsson och Peter Johansson
Suppleant 
Festkommitté Styrelsen
Revisor Marita Holmqvist
Revisorssuppleant
Valberedning Sten Winqvist

Antikvariatet har drygt 4000 böcker till salu utöver pocketböcker

Bli medlem i Antikvariatet Bokpärlan!

Årsavgift 150 kronor (250 för sambo/makar) till
bankgiro: 725-5581
swish: 123 453 89 30
eller kontakta oss på telefon 0472-152 50 bok@antikvariatetbokparlan.se

Bokpärlan har som syfte
att bereda meningsfull sysselsättning för medlemmar
att ta till vara, samla in och sälja begagnade böcker för
att främja bokintresse och miljöåtervinning.

Annons